Add to Cart:

Rs.1,250.00

E-Kundali 4.0

Available as Download Link. No CD is provided.

Available in Hindi, English, Bangla, Marathi, Telugu
Compatible with Xp, Vista, Win 7, Win 8.1, Win 10

List of Contents

Horoscope Section
 • Astrological Particulars
 • Planetary Positions & Dispositions (Extended)
 • Bhava Sphutas & Kundalis
 • Shodasha Varga Charts
 • Jaimini Lagna Charts
 • Drekkana(PVT), Drekkana( S.N.), Arudha Lagna, Upa-Pada Lagna
 • Hora Lagna(VK), Hora Lagna(SV), Ayur Lagna, Paka Lagna
 • Indu Lagna, Divya Lagna, Tara Lagna, Tripravana Lagna
 • Multi-Divisional Charts
 • Graha Maitri Chakras
 • Sudarshan Chakra
 • Ashtaka Varga Charts
 • Observations from Sarvashtakavarga
 • Planetary Avasthas & Tara Chakras
 • Vimshottari Dasha Division up to 5 levels ( Antar, Patyantar, Sookshma & Pran Dasha)
 • Ashtottari Dasha
 • Yogini Dasha
 • Jaimini Chara Dasha (NLKT)
 • Jaimini Chara Dasha (RBNS)
 • General & Mental Characteristics
 • General Characteristics & Specific Attributes ( Based on Astrological Particulars)
 • Vimshottari Dasha Prediction
 • Remedial Measures (Recommendation for Gems & Rudraksha)

Marriage Matching Section
 • Astrological Particulars of Vara-Vadhu
 • Planetary Positions & Kundali of Vara-Vadhu
 • Ashta-koota agreement & Gun-milan score (max. 36 points)
 • Compatibility Results & Manglik (Kuja) Dosha v

Transit ( Gochar ) Section
 • Planetary Positions & Dispositions of Gochar
 • Shani Sadhe-Shati
 • Prediction-Transits of Planets in the Zodiac

Varsha-Phala Section
 • Planetary Positions & Dispositions of Varsha-Phala
 • Dwadash Vargiya Charts
 • Graha Bala in Varsha-Phala Chart
 • Mudda-Shodashottari Dasha
 • Varsha-Phala Predictions from Patyayni Dasha

Notable Features :-
 • Panchang in detail.
 • Provision to Set Printing.
 • File Based Data Storage.


Download Sample (Hindi)
Download Sample (English)


Current Reviews: 1